کافه اینستاگرام

سفارش کامنت

کامنت سفارشی

  • شروع بلافاصله بعد از سفارش
  • بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
10 5000 تعداد کامنت
10 = 500

کامنت ایرانی

  • شروع بلافاصله بعد از سفارش
  • بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
10 1000 تعداد کامنت
10 = 250

کامنت انگلیسی

  • شروع بلافاصله بعد از سفارش
  • بدون نیاز به وارد کردن پسورد
  • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
10 1000 تعداد کامنت
10 = 250